Bản tin

Bán hàng chính là tìm ra nhu cầu của khách hàng và cố gắng tối đa để thỏa mãn các nhu cầu đó. Tiến trình bán bao gồm giai đoạn: giai đoạn đầu là tìm ra nhu cầu và giai đoạn thứ hai là áp dụng các giải pháp của bạn (sản phẩm hay dịch vụ) để đáp ứng các nhu cầu đó. Nếu bạn không tìm hiểu thông tin và phân tích nhu cầu khách hàng, bạn sẽ khó lòng bán được hàng cho họ.

Một số khách hàng thường ý thức được các vấn đề của mình nhưng không muốn thay đổi vì họ tin rằng không thể giải quyết các vấn đề này một cách hợp lý. Khách hàng có nhu cầu thật, nhưng họ không ý thức được rằng sản phẩm của bạn có thể đáp ứng nhu cầu đó.

Khi khách hàng nói: “Chúng tôi không cần mua” họ thật sự muốn nói: “Chúng tôi không cần mua ngay bây giờ”. Họ sử dụng sản phẩm hay dịch vụ cùng loại với bạn, nhưng vì nhu cầu của họ suy giảm, việc kinh doanh yếu kém hay họ đã có đủ hàng tồn kho và không cần nó ngay bây giờ.

Khi khách hàng nói: “Chúng tôi không cần mua” họ thật sự muốn nói: “Chúng tôi không cần mua ngay bây giờ”. Họ đang sử dụng sản phẩm hay dịch vụ cùng loại với sản phẩm và dịch vụ của bạn, nhưng vì nhu cầu của họ ta suy giảm, việc kinh doanh yếu kém hay họ đã có đủ hàng dự trữ, họ không cần nó ngay bây giờ.

Facebook hiện đang là mạng xã hội lớn nhất hành tinh và đã trở thành một công cụ mạnh mẽ trong marketing bởi cộng đồng rộng lớn mà mạng xã hội này tạo nên. Nếu coi Facebook là một quốc gia, thì đây sẽ là một quốc gia đông dân đứng thứ ba trên thế giới.

Có nhiều khi khách hàng nói với bạn rằng họ không cần những thứ bạn đang bán vì các lý do như: Họ đang nhận được sản phẩm hay dịch vụ tốt nhất với giá tốt nhất, các điều khoản tín dụng tốt nhất, với sự giao hàng và dịch vụ tiện lợi nhất và đáng tin cậy nhất. Họ hiện không dùng những gì bạn đang chào bán. Họ không cần một sản phẩm hay dịch vụ khác với những thứ mà họ đang nhận.