Bản tin

Nhiều công ty thường không nhận thấy rằng thị trường của họ thay đổi chỉ sau một vài tháng hay một năm, một chiến lược thành công của năm ngoái, có thể thành chiến lược thất bại của năm nay. Như vậy để tồn tại và phát triển, các công ty không những phải thay đối mà còn phải làm cho sự thay đổi đó ảnh hưởng tích cực đến thị trường mà họ theo đuổi, thông qua việc tìm kiếm, tạo dựng, duy trì, nuôi dưỡng và khai thác tốt các mối quan hệ với khách hàng

Câu hỏi đặt ra, điều gì giúp cho một trang web, trong số hàng triệu trang web trên mạng, làm ăn có lời? Thật ra, những yếu tố giúp cho việc kinh doanh kiểu truyền thống thành công thì cũng hữu ích cho việc kinh doanh trên mạng. Những điều nghe có vẻ quen thuộc này chính là yếu tố sống còn đối với việc kinh doanh, tuy vậy mà nhiều người đã bỏ sót.