Thiết bị và vật tư

Giải pháp TMĐT thiết bị và vật tư

Dịch vụ triển khai các giải pháp thương mại điện tử thiết bị, vật tư và phụ tùng bao gồm: Kháo sát, Tư vấn và lập kế hoạch thương mại điện tử, xây dựng website thương mại điện tử và các ứng dụng tích hợp giỏ hàng, cổng thanh toán, xây dựng quy trình tác nghiệp, tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân sự quản trị website ...Triển khai quảng bá website trên các phương tiện truyền thông truyền thống, điện tử và mạng xã hội.