Giới thiệu

Tư vấn marketing với quản lý tài chính

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Với vị trí tiếp giáp giữa Tài chính và mục tiêu của tổ chức Marketing có vai trò quan trọng trong việc nhận thức các xu thế và quy luật hình thành, động thái phát triển của mục tiêu mà tổ chức đã đang và sẽ hướng tới. Marketing có vai trò quan trọng trong việc hoạch định các phương hướng cho việc tổ chức thực hiện và khai thác tốt các cơ hội để đưa tổ chức đạt tới mục tiêu theo hướng có lợi nhất.

Tư vấn Marketing

Nghiên cứu và phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing, phát triển các chương trình marketing, chương trình quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng hiệu quả...

Công ty Tư vấn Marketing Việt Nam - Tư vấn Marketing, Phát triển Phần mềm, Thiết kế Website, Giải pháp Thương mại Điện tử.
Vietnam Marketing Consultant Company - Marketing Consultant, Software Development, Website Design, Ecomemrce Solution.

Search