Marketing trực tuyến

Thuê chỗ máy chủ và xuất bản trang web

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Do sự phụ thuộc ngày càng tăng vào liên lạc và kinh doanh trực tuyến, bạn cần chọn nhà cung cấp dịch vụ Internet để bao gồm cả truy cập Internet và đăng tải trang web (web hosting)

Bạn nên quan tâm tới số lượng người sẽ kết nối Internet, nơi ở của người sử dụng và những dịch vụ Internet mà họ thường sử dụng như email hay các dịch vụ Internet khác.

Ở Việt nam, bạn có thể lựa chọn trong số các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) như VNPT, OCI, SPT, NetNam,...

Tất cả các ISPs trên chủ yếu cung cấp các dịch vụ cơ bản giống nhau như kết nối Internet, email, thông tin và dung lượng trên máy chủ để khách hàng có thể đăng tải nội dung trang web của mình.

Bạn cần xem xét chi phí và chất lượng của những dịch vụ này khi lựa chọn ISP. Cần phải kiểm tra tính linh họat của các dịch vụ mà họ cung cấp. Khi doanh nghiệp phát triển, bạn cần cập nhật nội dung trang web cũng như cải thiện tình hình kết nối.

Có thể kết nối Internet qua đường truyền thuê, ADSL hoặc kết nối Internet qua đường dây điện thoại truyền thống. Bạn cũng nên xem xét cả khả năng kết nối Internet băng thông rộng do các doanh nghiệp truyền hình cáp cung cấp. Tuy nhiên, hiện tại, một doanh nghiệp nhỏ có thể lựa chọn dịch vụ ADSL – một lựa chọn cho kết nối Internet hiệu quả về chi phí và phù hợp với các văn phòng hoặc công ty nhỏ. Bạn có thể chọn giữa các gói ADSL khác nhau của các nhà cung cấp khác nhau.

Hơn nữa, bạn có thể cần ISP của bạn để host trang web và/hoặc trang thương mại điện tử. Có thể quyết định dùng ISP để thiết kế và xây dựng thực sự trang web hoặc chỉ để đặt trang do những người khác xây dựng trên máy chủ host của ISP.

Một quyết định quan trọng là chọn tên miền vì nó có thể ảnh hưởng tới cách thu hút khách hàng và dễ dàng truy cập vào trang web của bạn. Thông thường, bạn phải tuân theo những quy định cơ bản nếu muốn có một tên miền được đăng ký chính thức, ví dụ như VNNIC ở Vietnam. Tên miền của bạn thường có dạng www.têncôngty.com.vn trong đó công ty là tên đầy đủ hoặc tên viết tắt .com là công ty và .vn là tên miền quốc gia Việt Nam.

Bạn nên hỏi thông tin về phần mềm được hỗ trợ bởi ISP. Có thể xem xét các loại phần mềm khác nhau để xây dựng và điều hành trang web như hệ điều hành web-server, phần mềm web-hosting, web-design phần mềm thiết kế trang web, phần mềm quản lý và phần mềm thương mại điện tử. Bạn có thể hỏi ISP hoặc người thiết kế web về những lời khuyên nên dùng phần mềm nào để xây dựng và điều hành trang web của bạn.

Tư vấn Marketing

Nghiên cứu và phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing, phát triển các chương trình marketing, chương trình quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng hiệu quả...

Nhóm Tư vấn Marketing Việt Nam - Tư vấn Marketing, Phát triển Phần mềm, Thiết kế Website, Giải pháp Thương mại Điện tử.
Vietnam Marketing Consultant Cooperation Group - Marketing Consultant, Software Development, Website Design, Ecomemrce Solution.

Search