Marketing trực tuyến

Thiết kế website đúng cách

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Trang web là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với marketing trực tuyến. Do đó, bạn cần quyết định lựa chọn đúng loại trang web bạn cần và thiết kế, xây dựng trang web đó đúng cách.

Sử dụng kế hoạch marketing trực tuyến làm cơ sở để quyết định loại trang web bạn cần. Nếu mục tiêu marketing của bạn chỉ là để thu hút một lượng khách nhất định tới thăm trang web của bạn và cung cấp thông tin về các sản phẩm cho họ (dịch vụ trước bán hàng) thì bạn cần một trang web kinh doanh thông thường cung cấp thông tin về chính doanh nghiệp và các sản phẩm của bạn.

Nếu bạn muốn hỗ trợ khách hàng sau khi bán, có thể cần thêm yếu tố như FAQ’s, mẫu thu thập ý kiến, hỗ trợ kỹ thuật v.v.. Phần lớn các doanh nghiệp xây dựng trang web đến mức độ này.

Nếu bạn muốn bán hàng trực tuyến, trang web của bạn cần phải giống như một cửa hàng trực tuyến như www.muamuamua.com, www.mycravat.com... sau đó, bạn phải quyết định cách thức thiết kế và xây dựng trang web.

Nếu trang web chỉ là sự hiện diện trực tuyến của doanh nghiệp, bạn chỉ cần liên kết trang web với phòng trưng bày hoặc văn phòng của bạn và trang web phải được thiết kế hấp dẫn để thu hút khách hàng trực tuyến. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, trừ chính các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ web, nên thuê dịch vụ thiết kế và xây dựng trang web.

Dù bạn làm theo cách nào thì cũng nên giao cho nhân viên đủ tầm chịu trách nhiệm quản lý quá trình xây dựng trang web và là người sau này sẽ tham gia vào quản lý trang web.

Tư vấn Marketing

Nghiên cứu và phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing, phát triển các chương trình marketing, chương trình quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng hiệu quả...

Nhóm Tư vấn Marketing Việt Nam - Tư vấn Marketing, Phát triển Phần mềm, Thiết kế Website, Giải pháp Thương mại Điện tử.
Vietnam Marketing Consultant Cooperation Group - Marketing Consultant, Software Development, Website Design, Ecomemrce Solution.

Search