Tư vấn marketing là gì?

Tư vấn Marketing với quản lý bán hàng

Trong nhiều doanh nghiệp các hoạt động quản lý bán hàng thường được phó thác cho nghiệp vụ kế toán. Nghiệp vụ này mới chỉ giải quyết được vấn đề kết quả hoạt động bán hàng như xuất, nhập, tồn, doanh số, lợi nhuận, lỗ… (một phần rất nhỏ công việc của quản lý bán hàng) và chỉ làm nhiệm vụ ghi chép các kết quả mà không tác động và định hướng được kết quả.

Mục tiêu của hoạt động quản lý bán hàng là tổ chức và điều phối lực lượng bán, thực thi các kế hoạch bán hàng để đạt mục tiêu đã đề ra, ghi chép lại các kết quả phục vụ cho công tác dự báo thị trường, lập và thực thi các kế hoạch bán hàng…Qua các vụ việc Tư vấn Marketing trong quản lý bán hàng tiêu biểu, để giảm bớt khó khăn và thời gian cho công tác lập kế hoạch bán hàng giúp cho cán bộ quản lý dành nhiều thời gian hơn cho nghiệp vụ quản lý, nhân viên bán hàng chuyên tâm hơn vào việc bán hàng, VMCC đã triển khai các hoạt động nghiên cứu và đưa ra hệ thống phần mềm Quản lý bán hàng phục vụ cho nhiều ngành nghề:

    Quản lý quan hệ khách hàng
    Quản lý bán hàng siêu thị
    Quản lý bán hàng hiệu ảnh màu
    Quản lý bán hàng ô tô xe máy
    Quản lý bán hàng ngành vàng bạc đá quý
    Quản lý và điều hành kinh doanh vận tải hành khách trực tuyến
    Quản lý kho và bán hàng cho sản phẩm lắp ráp
    Quản lý khách hàng qua số điện thoại (dùng cho các ngành Gas, Nước tinh khiết, vé máy bay, tàu hoả và các dịch vụ phục vụ tận nhà...)
    Quản lý kinh doanh tổng hợp
    Quản lý nhà hàng, bar cafe, karaoke
    ...