Tư vấn Marketing

Nghiên cứu và phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing, phát triển các chương trình marketing, chương trình quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng hiệu quả...

Tư vấn Marketing là gì?

Tư vấn Marketing là một dịch vụ nghề nghiệp đặc biệt, do những cán bộ có trình độ và được đào tạo chuyên sâu về Marketing với những kinh nghiệm đặc biệt, thực hiện một cách khách quan, độc lập cho tổ chức của khách hàng để xác định rõ các vấn đề marketing, phân tích và kiến nghị các giải pháp giải quyết vấn đề đó, giúp đỡ thực hiện các vấn đề này khi được yêu cầu

Tư vấn marketing là gì?

Tư vấn Marketing thực chất là dịch vụ cố vấn, các cán bộ tư vấn marketing không trực tiếp điều hành hoạt động marketing trong tổ chức của bạn hay đại diện cho các cán bộ quản lý Marketing trong việc thực hiện các quyết định tác nghiệp

Dịch vụ tư vấn marketing của vmccgroup có thể trợ giúp Bạn với những ý tưởng kinh doanh mới hay phát triển những hoạt động kinh doanh hiện hữu. Từ nghiên cứu và phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing, phát triển các chương trình marketing hiệu quả cho tới tuyển dụng, đào tạo lực lượng bán, tăng cường hiệu quả khi tham gia triển lãm, đại diện thương mại, tư vấn triển khai ERP, CRM...

Các dịch vụ của chúng tôi đã và đang là những công cụ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

Ai sử dụng dịch vụ Tư vấn Marketing?

Các tổ chức yếu kém?

Trước đây việc mời đến cán bộ Tư vấn Marketing được coi là phương sách cuối cùng và là thừa nhận sự bất lực và không có khả năng điều khiển tình huống bằng các nguồn lực sẵn có của tổ chức. Quan điểm như vậy hiện vẫn còn tồn tại ở một số tổ chức, chừng nào mọi công việc vẫn bình thường thì việc chi tiền cho cán bộ Tư vấn Marketing được coi là phí phạm.

Nếu công việc trở nên tồi tệ hơn, áp lực của các sự kiện trở nên mạnh mẽ, thì đòi hỏi phải mời đến cán bộ tư vấn, nhưng khi đó có lễ là hơi muộn. Điều không mấy ngạc nhiên là nhiều cán bộ quản lý vẫn coi cán bộ tư vấn như là “bác sỹ của công ty”, “thày lang kinh doanh” hay một nhân vật nào đó tương tự như vậy.

Hay các tổ chức tuyệt hảo?

Quan điểm này trái ngược với thực tế hiện hành ở nhiều công ty kinh doanh thành công và quản lý tốt. Mặc dầu các công ty này có các tài năng về quản lý và kinh doanh, kể cả các công ty lớn nhất, họ vẫn sử dụng dịch vụ Tư vấn Marketing như một thông lệ bình thường.

Thực tế cho thấy rằng cả các tổ chức có sức mạnh và quan trọng cũng đã phát triển nhiều ý tưởng hành động và nắm bắt được những cơ hội kinh doanh lớn nhờ sử dụng dịch vụ Tư vấn Marketing.

Vấn đề Marketing của Bạn là gì?

Những cán bộ của vmccgroup sẽ giúp bạn xác định rõ các vấn đề marketing, phân tích và kiến nghị các giải pháp giải quyết vấn đề đó, đồng thời giúp đỡ thực hiện các vấn đề này với các gói dịch vụ gia tăng giá trị khi được yêu cầu. Hãy nhận định vấn đề của Bạn và trao đổi cùng chuyên gia của chúng tôi.

Vấn đề chữa trị

Những khó khăn xuất hiện trong kinh doanh, doanh số sụt giảm, khách hàng, đối tác bỏ đi gây khó khăn nghiêm trọng về tài chính cho doanh nghiệp...

Vấn đề phát triển

Một số vấn đề cục bộ như: Quản lý bán hàng, giao hàng, thanh toán, khuyến mại, kiểm soát chi phí hay tổ chức và quản lý lực lượng bán...

Vấn đề sáng tạo

Những lĩnh vực kinh doanh mới, phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới, xúc tiến liên doanh mới với các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước...

Bạn đã sẵn sàng

Tăng tốc cỗ máy kinh doanh của mình với dịch vụ Tư vấn Marketing?

Tư vấn Marketing

Nghiên cứu và phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing, phát triển các chương trình marketing, chương trình quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng hiệu quả...

Nhóm Tư vấn Marketing Việt Nam - Tư vấn Marketing, Phát triển Phần mềm, Thiết kế Website, Giải pháp Thương mại Điện tử.
Vietnam Marketing Consultant Cooperation Group - Marketing Consultant, Software Development, Website Design, Ecomemrce Solution.

Search