Giới thiệu

Tư vấn marketing với dịch vụ công

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Các vấn đề trong dịch vụ công, có hay không có thông thường là vấn đề đa chức năng và liên ngành như công nghệ, tổ chức nhân sự, tài chính, pháp lý, tâm lý…các yêu tố này có mối quan hệ mật thiết với marketing được thể hiện rõ qua vị trí và vai trò của marketing trong tổ chức

Xuất phát từ tính hướng đối tượng trong hoạt động của mỗi tổ chức, Tư vấn marketing có vai trò hướng đạo và phối kết các hoạt động của tổ chức theo hướng đáp ứng tối đa mục đích hoạt động của tổ chức.

Hoạt động hành chính sự nghiệp có thu trong các cơ sở đào tạo thường bao gồm hoạt động chiêu mộ và quản lý sinh viên, thiết kế niên lịch đào tạo và thời khoá biểu, tạo lập hệ thống thư viện điện tử hỗ trợ đào tạo... Việc thiết kế và vận hành các mô hình quản lý như vậy dựa trên cơ sở các ban bệ giấy tờ từ nhiều năm đã gây ra nhiều khó khăn cho các cán bộ lãnh đạo cũng như nhân sự ở phòng ban chức năng. Tại vmccgroup, các vụ việc tư vấn marketing trong lĩnh vực này đã được tích hợp vào hệ thống các phần mềm Quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ. Hãy click vào đây để biết thêm chi tiết.

Tư vấn Marketing

Nghiên cứu và phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing, phát triển các chương trình marketing, chương trình quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng hiệu quả...

Nhóm Tư vấn Marketing Việt Nam - Tư vấn Marketing, Phát triển Phần mềm, Thiết kế Website, Giải pháp Thương mại Điện tử.
Vietnam Marketing Consultant Cooperation Group - Marketing Consultant, Software Development, Website Design, Ecomemrce Solution.

Search