Giới thiệu

Ai sử dụng dịch vụ Tư vấn Marketing?

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Tư vấn Marketing là một dịch vụ chuyên môn và phương pháp để thực hiện thay đổi, không chỉ bó hẹp cho loại hình tổ chức và cho một tình huống kinh tế hay kinh doanh nhất định. Trong quá trình phát triển Tư vấn Marketing đã và đang mở rộng ra nhiều lĩnh vực hoạt động mới.

Các tổ chức yếu kém hay các tổ chức tuyệt hảo?

Trước đây việc mời đến cán bộ Tư vấn Marketing được coi là phương sách cuối cùng và là thừa nhận sự bất lực và không có khả năng điều khiển tình huống bằng các nguồn lực sẵn có của tổ chức. Quan điểm như vậy hiện vẫn còn tồn tại ở một số tổ chức, chừng nào mọi công việc vẫn bình thường thì việc chi tiền cho cán bộ Tư vấn Marketing được coi là phí phạm. Nếu công việc trở nên tồi tệ hơn, áp lực của các sự kiện trở nên mạnh mẽ, thì đòi hỏi phải mời đến cán bộ tư vấn, nhưng khi đó có lễ là hơi muộn. Điều không mấy ngạc nhiên là nhiều cán bộ quản lý vẫn coi cán bộ tư vấn như là “bác sỹ của công ty”, “thày lang kinh doanh” hay một nhân vật nào đó tương tự như vậy.

Quan điểm này trái ngược với thực tế hiện hành ở nhiều công ty kinh doanh thành công và quản lý tốt. Mặc dầu các công ty này có các tài năng về quản lý và kinh doanh, kể cả các công ty lớn nhất, họ vẫn sử dụng dịch vụ Tư vấn Marketing như một thông lệ bình thường.

Kinh nghiệm cho thấy rằng cả các tổ chức có sức mạnh và quan trọng cũng đã phát triển nhiều ý tưởng hành động và nắm bắt được những cơ hội kinh doanh lớn nhờ sử dụng dịch vụ Tư vấn Marketing

Xuất phát từ bản chất hay mức độ của tình huống mà mỗi tổ chức gặp phải, cán bộ Tư vấn Marketing có thể được yêu cầu đến giúp đỡ để sửa đổi tình huống đang trở nên xấu đi (vấn đề chữa trị), hoặc để cải thiện tình hình hiện tại (vấn đề phát triển) hoặc để tạo ra một tình thế hoàn toàn mới (vấn đề sáng tạo)

Vấn đề chữa trị

Trong một doanh nghiệp nào đó, các khó khăn có thể xuất hiện trong công tác bán hàng, số lượng các sản phẩm bán ra mà trước đó được sản xuất và buôn bán hết sức thành công, trong thời gian gần đây tự nhiên giảm xuống và điều đó bắt đầu gây ra những khó khăn nghiêm trọng về tài chính cho doanh nghiệp. Nguyên nhân không rõ, mọi người nhất trí đây là vấn đề cấp bách đòi hỏi phải có hành động kịp thời, đó chính là vấn đề chữa trị. Điều đó có nghĩa là cùng với nguồn lực như nhau nhưng trước đây đạt được hiệu quả cao hơn hiện nay. Vấn đề được xác định rõ ràng nếu người ta chấp nhận rằng sự phục hồi điều kiện trước đây là điều cần phải đạt được. Giải pháp nằm ở chỗ dõi theo sự lệch lạc đã xuất hiện, phát hiện và sửa đổi lại những nguyên nhân đã gây ra sự lêch lạc đó. Các cán bộ Tư vấn Marketing được mời đến sẽ phát hiện được những cơ hội để kết thúc tốt hơn thực trạng ban đầu.

Vấn đề phát triển:

Những vấn đề phát triển hợp thành nhóm khác, nhiệm vụ chung nhất của chúng là sử dụng những điều kiện hiện tại và cải thiện nó. Chúng có thể liên quan đến một số yếu tố cục bộ của quản lý bán hàng như giao hàng, thanh toán, khuyến mại, kiểm soát chi phí bán hàng hay tổ chức và quản lý lực lượng bán. Cán bộ Tư vấn Marketing có thể sử dụng những mô hình hoặc tiêu chuẩn đã áp dụng ở nơi khác và công việc chính của họ là xem xét các điều kiện để áp dụng chúng, xác định những điều chỉnh cần thiết, giúp đỡ, thuyết phục và đào tạo những nhân viên sẽ chịu ảnh hưởng của tiến trình được cải tiến. Một tổ chức khách hàng có khả năng tốt để nâng cao hiệu quả, nhưng những mục tiêu thực tế phải được xác lập và các giải pháp phải được xem xét lại trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Vụ tư vấn có thể kéo theo hàng loạt các thay đổi về cơ cấu nhân sự, công nghệ, tài chính và các thủ tục hành chính khác.

Vấn đề sáng tạo:

Các vấn đề sáng tạo cung cấp cho cán bộ Tư vấn Marketing một khối lượng nhỏ nhất các thông tin ban đầu, thường gặp khi một tổ chức đang hoạt động tốt tìm đến với tư vấn. Mục đich ở đây không phải là giải quyết các vấn đề cấp bách hoặc ngăn chặn những khó khăn tiềm tàng mà là tìm kiếm những khu vực kinh doanh mới, phát triển các dịch vụ mới phục vụ khách hàng, thử nghiệm những phương pháp đặc biệt để khuyến khích mọi người, kiến nghị, xúc tiến những liên doanh mới với các bạn hàng trong và ngoài nước. Trong khi làm việc về vấn đề phát triển trong một công ty hoạt động tốt cán bộ Tư vấn Marketing có thể phát hiện ra rằng một số biện pháp sửa chữa là cần thiết trước hết, hoặc vấn đề chữa trị có thể đòi hỏi cách tiếp cận hoàn toàn mới, đó là vấn đề sáng tạo, nếu không sẽ không có khả năng chấm dứt và vấn đề sẽ tiếp tục xấu đi.

Với VMCC mọi vấn đề của khách hàng luôn được xem xét dưới giác độ của những cơ hội trong tương lai. Nếu được một tổ chức mời đến để giải quyết vấn đề chữa trị, VMCC thường tự hỏi rằng liệu sửa đổi tình huống đang trở nên xấu đi là cái cần phải có hay là thay vào đó tổ chức nên tìm kiếm những con đường mới để xác định cho mục tiêu chiến lược mới và khách hàng mới. Như vậy, với VMCC trước những cơ hội trong tương lai của khách hàng, vấn đề chữa trị có thể chuyển thành vấn đề phát triển hoặc vấn đề sáng tạo.

Tư vấn Marketing

Nghiên cứu và phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing, phát triển các chương trình marketing, chương trình quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng hiệu quả...

Nhóm Tư vấn Marketing Việt Nam - Tư vấn Marketing, Phát triển Phần mềm, Thiết kế Website, Giải pháp Thương mại Điện tử.
Vietnam Marketing Consultant Cooperation Group - Marketing Consultant, Software Development, Website Design, Ecomemrce Solution.

Search