Giới thiệu

Đặc điểm của dịch vụ Tư vấn Marketing?

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Dịch vụ độc lập

Tư vấn Marketing là dịch vụ độc lập, cán bộ tư vấn có khả năng và sẽ đưa ra những đánh giá độc lập của riêng mình về một tình huống, nói thật vấn đề và kiến nghị một cách thẳng thắn, khách quan cho tổ chức của khách hàng về việc họ sẽ phải làm gì, và không cần quan tâm xem điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lợi ích của chính mình.

  • Sự độc lập về mặt tài chính: Cán bộ tư vấn không có lợi ích gì trong hoạt động của khách hàng. Lòng mong muốn có được nhiều hợp đồng tư vấn hơn cùng với khách hàng trong tương lai không ảnh hưởng gì đến tính khách quan của những lời khuyên nhủ trong vụ việc tư vấn hiện tại.
  • Sự độc lập về hành chính: Cán bộ tư vấn không phải là người cấp dưới của khách hàng và không bị ảnh hưởng bởi các quyết định hành chính của khách hàng
  • Sự độc lập về chính trị: Cán bộ quản lý cũng như nhân viên của khách hàng không thể sử dụng quyền lực và các mối liên hệ chính trị, đảng phái, và những ảnh hưởng tương tự để gây ảnh hưởng không chính thức đối với nhà tư vấn.
  • Sự độc lập về cảm xúc: Cán bộ tư vấn luôn duy trì được sự vô tư của mình, không tính dến các mối quan hệ bạn bè, và các mối quan hệ họ hàng khác mà chúng có thể tồn tại ngay từ đầu hoặc phát triển lên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tư vấn.

Vô định hình

Mang tính chất vô định hình của dịch vụ nói chung, sản phẩm của dịch vụ Tư vấn Marketing là những lời khuyên trao cho khách hàng hay sự thay đổi đã thực sự xảy ra trong tổ chức khách hàng nhờ sự can thiệp của cán bộ tư vấn marketing. Một sản phẩm như vậy thật khó đo lường đánh giá, nếu như cán bộ tư vấn có thể nhận thức rõ về giá trị của dịch vụ tư vấn marketing thì khách hàng lại rất khó hình dung về giá trị của nó.

Trong Tư vấn Marketing, quá trình cung ứng và sử dụng dịch vụ là bất khả phân chia và diễn ra đồng thời, Bạn không thể nhìn thấy, sờ mó, nếm, ngửi hoặc thử nghiệm dịch vụ tư vấn trước khi quyết định mua nó.

Nếu bạn quyết định sử dụng dịch vụ Tư vấn Marketing bạn phải tìm đến những thứ thay thế để đánh giá xem liệu nhà tư vấn có khả năng cung cấp những gì mà họ hứa hẹn hay không. Mối quan hệ giữa bạn và nhà tư vấn trước hết phải được xây dựng trên cơ sở tin cậy lẫn nhau. Sau nhiều nỗ lực VMCC đã cố gắng nâng cao tính hữu hình của dịch vụ Tư vấn Marketing thông qua các mô hình, các hệ thống quản lý, phương pháp luận có cấu trúc có thể áp dụng cho từng nhóm vấn đề cụ thể trong các tổ chức khách hàng bằng hệ thống các phần mềm quản lý. Hãy click vào đây để biết thêm chi tiết

Tư vấn Marketing

Nghiên cứu và phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing, phát triển các chương trình marketing, chương trình quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng hiệu quả...

Nhóm Tư vấn Marketing Việt Nam - Tư vấn Marketing, Phát triển Phần mềm, Thiết kế Website, Giải pháp Thương mại Điện tử.
Vietnam Marketing Consultant Cooperation Group - Marketing Consultant, Software Development, Website Design, Ecomemrce Solution.

Search