Học thuật Marketing

Tư vấn Marketing

Khái niệm Tư vấn Marketing, đặc điểm, phạm vi và quy mô của dịch vụ Tư vấn Marketing, Tư vấn Marketing giúp gì cho các nhà quản lý, ai sử dụng dịch vụ Tư vấn Marketing?

Định luật Marketing

Định luật marketing là gì? Những sai lầm đã ảnh hưởng tới các Công ty ra sao? Tại sao bạn nên biết và áp dụng các định luật này vào thực tiễn kinh doanh của mình?

Hệ thống thông tin Marketing

Hệ thống thông tin Marketing giúp công ty có thể nắm được những mong muốn luôn thay đổi của khách hàng, những sáng kiến mới của đối thủ cạnh tranh, các kênh phân phối luôn thay đổi...

Hình ảnh công ty

Hình ảnh Công ty là gì? vai trò của cá nhân trong việc thể hiện Hình ảnh Công ty, thể hiện Hình ảnh Công ty bằng công cụ truyền thống và công cụ kỹ thuật số...

Marketing trực tuyến

Khác biệt giữa Marketing trực tuyến và Marketing truyền thống, Hành vi của khách hàng tiềm năng trên môi trường mạng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện Marketing trực tuyến...

Quảng cáo thương mại

Quảng cáo quan trọng tới mức nào? các thức thiết kế thông điệp, xác định ngân sách, lựa chọn phương tiện truyền tải thông điệp, đánh giá hiệu quả quảng cáo...

Tư vấn Marketing

Nghiên cứu và phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing, phát triển các chương trình marketing, chương trình quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng hiệu quả...

Nhóm Tư vấn Marketing Việt Nam - Tư vấn Marketing, Phát triển Phần mềm, Thiết kế Website, Giải pháp Thương mại Điện tử.
Vietnam Marketing Consultant Cooperation Group - Marketing Consultant, Software Development, Website Design, Ecomemrce Solution.

Search