Quảng cáo thương mại

Quảng cáo quan trọng tới mức nào

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Quảng cáo là một trong những công cụ quan trọng nhất của hoạt động marketing. Quảng cáo chuyển các thông tin có sức thuyết phục đến các khách hàng mục tiêu của Công ty, nó đòi hỏi sự sáng tạo và không chỉ là nghệ thuật quảng cáo mà còn là khoa học quảng cáo.

Chi phí cho quảng cáo rất lớn. Ví dụ ở Hoa Kỳ chi phí cho quảng cáo năm 1991 là 126,4 tỷ đô la, trong đó: Báo chí chiếm 24,1% (30,4 tỷ đô la), truyền hình chiếm 21,7% (27,4 tỷ đô la).

Thực sai lầm khi cho rằng chỉ những doanh nghiệp sắp chết mới quảng cáo, với chi phí không hề nhỏ thì làm gì có doanh nghiệp sắp chết nào đủ tiền để quảng cáo. Ngược lại, ngày nay mọi người đều có cảm giác rằng nếu doanh nghiệp không xuất hiện trên các phương tiện quảng cáo thì có lẽ doanh nghiệp đó đã chết và có xu hướng bị lãng quên.

Có người đã ví tầm quan trọng của quảng cáo giống như chuông nhà thờ vậy. Thực vậy, khi chuông nhà thờ vang lên, những người theo đạo tới lễ nhà thờ, nhưng nếu không có tiếng chuông có thể họ cũng vẫn tới lễ nhà thờ, nhưng không có tiếng chuông, lời hiệu triệu của Chúa không vang lên, người ta đến nhà thờ dần bị mất đi niềm tự hào là con chiên ngoan đạo, niềm tự hào được sùng kính chúa và dần dần họ không cảm thấy ý nghĩa của việc đến nhà thờ những người đến sẽ giảm dần...

Cũng vậy, quảng cáo là một phương tiện hỗ trợ đắc lực cho kinh doanh, quảng cáo không chỉ là để nhắc doanh nghiệp tôi đang tồn tại và phát triển đây, mà còn tạo ra cảm hứng cho việc mua hàng...

Về mặt học thuật, mục đích của quảng cáo là để thu hút sự chú ý của khách hàng, thuyết phục họ về những lợi ích, sự hấp dẫn của sản phẩm nhằm thay đổi hoặc củng cố thái độ và lòng tin tưởng của người tiêu thụ về sản phẩm của Công ty, tăng lòng ham muốn mua hàng của họ và đi đến hành động mua hàng, Quảng cáo được thực hiện theo nguyên tắc A.I.D.A đây là 4 chữ đầu của các từ.

A - Attention (tạo ra sự chú ý)
I - Interest (làm cho thích thú)
D - Desire (Gây nên sự ham muốn)
A - Action (Dẫn đến hành động mua hàng)

Những quyết định chủ yếu trong hoạt động quảng cáo bao gồm:

Tư vấn Marketing

Nghiên cứu và phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing, phát triển các chương trình marketing, chương trình quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng hiệu quả...

Nhóm Tư vấn Marketing Việt Nam - Tư vấn Marketing, Phát triển Phần mềm, Thiết kế Website, Giải pháp Thương mại Điện tử.
Vietnam Marketing Consultant Cooperation Group - Marketing Consultant, Software Development, Website Design, Ecomemrce Solution.

Search